CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀNKHANG
danhmuc DANH MỤC SẢN PHẨM

Vì Nhu Cầu Và Quyền Lợi Song Phương

Đề xuất trả lương gắn với hiệu quả công việc

 

Đây là một trong những đề xuất cụ thể của UBND TP.HCM vừa được gửi đến các cơ quan Trung ương, nhằm phục vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương .

Theo UBND thành phố, bảng lương hiện nay còn nặng về bằng cấp. Theo định kỳ 2 hoặc 3 năm công chức sẽ được nâng một bậc lương, thay vì căn cứ vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm và chức vụ đảm trách. Các mức lương trong bảng lương công chức hành chính chưa phản ánh được giá trị cống hiến của người lao động.

UBND TP kiến nghị điều chỉnh chế độ hưởng lương của công chức để thu hút nhân tài và nâng cao trách nhiệm của công chức. Theo đó, tiền lương tối thiểu của công chức ít nhất phải bằng tiền lương thấp nhất của người lao động đã qua đào tạo làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Việc chi trả lương thông qua thang, bảng, bậc lương phải gắn với trình độ, thâm niên, chất lượng hiệu quả công việc.

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN KHANG

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Kết nối với chúng tôi : Facebook tiwtter google youtube zalo